Nieuw PES Bestuur officiëel geïnstalleerd Op de ledenvergadering van 27 jan te Baarn werd bekend gemaakt dat de huidige penningmeester, bung Jan Ririhena, er mee stopt als bestuurder. Na 14 jaar PES neemt hij als bestuurder afscheid van de PES en maakt hierdoor de weg vrij voor nieuwe mensen die het werk als bestuurder willen gaan doen. Daar er hierdoor maar 2 man overblijven in het bestuur en er een moeilijke werksituatie ontstond, deed de voorzitter nogmaals een beroep op de aanwezige leden om het bestuur te versterken. Hieraan werd gehoor gegeven door de volgende personen. Tineke Salakory, Leentje Salakory, Lady Timisela en Lucy Timisela. Het bestuur is nu voltallig. Jan Ririhena zal nog wel zijn taken zoals de financiële overzichten van 2023 afronden. Meer nieuws op de PESpagina..>>>
Makan Patita vd PES Succesvol afgesloten Op 27 januari werd in Baarn de Nieuwjaarslunch van de PES gehouden dit keer in de vorm van een Makan Patita. De opkomst was heel groot en de jongeren waren aardig vertegenwoordigd. Nieuwe contacten werden gesloten en oude vernieuwd. Er werden heel wat artikelen aangeleverd voor de Lelang en deze werd met succes afgerond. Meer info leest u op de PES pagina…..>>>
Nieuwe Kascommissie PES Op de ledenvergadering werd afscheid genomen van Ot Bommezijn en Ton Heinen die hun taken als kascommissie overdragen aan de nieuwe leden van de kascommissie Sarah Ririhena en Rudy Salakory. Dank aan Ot en Ton voor hun inzet en medewerking van afgelopen jaren. Sarah en Rudy veel succes als nieuwe kascommissie.
Ledenvergadering 27 jang Op de ledenvergadering van 27 jan te Baarn werd bekend gemaakt dat de huidige penningmeester, bung Jan Ririhena, er mee stopt als bestuurder. Na 14 jaar PES neemt hij als bestuurder afscheid van de PES en maakt hierdoor de weg vrij voor nieuwe mensen die het werk als bestuurder willen gaan doen. Daar er hierdoor maar 2 man overblijven in het bestuur en er een moeilijke werksituatie ontstond, deed de voorzitter nogmaals een beroep op de aanwezige leden om het bestuur te versterken.
Nieuwe leden PES bestuur. Op de ledenvergadering werd afscheid genomen van oud voorzitter Mien Tuny en penningmeester Jan Ririhena. Hierdoor zaten er nog maar 2 bestuursleden in het bestuur. Na de oproep van de voorzitter usi Etje Ririhena, gaven de volgende personen zich op om dan zitting te nemen in het bestuur om zo de benodigde versterking te geven. Deze zijn: Tineke Salakory, Leentje Salakory, Lady Timisela en Lucy Timisela. Het bestuur is nu voltallig en de Ledenvergadering schaft hierbij het interim bestuur af en is er nu een compleet voltallig bestuur. Scheidend bestuurslid Jan Ririhena belooft op de Ledenvergadering om voor zjn vertrek nog wel zijn taken zoals de financiële overzichten van 2023 af te ronden. En de overdracht te doen aan het nieuwe bestuur.
Nieuwe Kascommissie Op de ledenvergadering van 27 januari 2024 te baarn werd afscheid genomen van Ton Heinen en Ot Bommezijn als leden van de kascommissie. Zij werden bedankt voor hun inzet van de afgelopen jaren. De nieuwe Kascommissie is ook op deze dag gekozen door de leden. Sarah Ririhena en Rudy Salakory nemen plaats in de nieuwe Kascommissie. Als oudbestuurders hebben zij al veel ervaring en routine opgebouwd in de afgelopen jaren. Wij wensen Sarah en Rudy heel veel succes bij het afronden en controleren van het financiële jaar 2023. Meer nieuws op de PES pagina..>>>
Makan Patita PES Succsvol afgesloten Op 27 januari werd in Baarn de Nieuwjaarslunch van de PES gehouden dit keer in de vorm van een Makan Patita. De opkomst was heel groot en de jongeren waren aardig vertegenwoordigd. Nieuwe contacten werden gesloten en oude vernieuwd. Lelang Er werden heel wat artikelen aangeleverd voor de Lelang en deze werd met succes afgerond. Dankzij Boetje Lekatompessy en njadu Kitty Rumamory.