Wassu kent een aantal peladorpen. Op West Seram het dorp Waesamu, waarmee we een unieke band hebben. Op Oost Seram de dorpen Haya (moslim), Hatu (Christen) en Tehua (moslim). Op Saparua het dorp Ullath. Wie het verhaal kent van Wae Hokal in Wassu, weet dat deze plek met onze pela’s van Haya is verbonden
Nieuwe en oude kerk van Waesamu
HAYA
TEHUA
RAJA TEHUA
BAELEO NEGERI HATU
Wassu kent een aantal peladorpen. Op West Seram het dorp Waesamu, waarmee we een unieke band hebben. Op Oost Seram de dorpen Haya (moslim), Hatu (Christen) en Tehua (moslim). Op Saparua het dorp Ullath. Wie het verhaal van Wae Hokal in Wassu kent, weet dat deze plek met onze pela’s van Haya is verbonden.
WAESAMU
HAYA
TEHUA
BAELEO NEGERI HATU