Op deze pagina de Privacyverklaring van de PES
PRIVACYVERKLARING Dit is een privacyverklaring van de Perkumpulan Erihatu Samasuru (PES), gevestigd te Alphen aan den Rijn en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 52714780. Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt en welke maatregelen wij hebben getroffen om de verwerking rechtmatig, behoorlijk en transparant te laten plaatsvinden conform de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS 1.1 Wij verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u indien u: - lid wordt. - via het contactformulier contact met ons opneemt. 1.2 Wij verzamelen daarbij de volgende (persoons)gegevens: (a) Voor- en achternaam (b) Geboortedatum (c) Datum van Overlijden (d) Adres/Woonplaats (e) Informatie t.a.v. Partner (wanneer deze als lid is/zijn aangemeld) (f) Informatie t.a.v. kind(eren) jonger dan 18 jaar (wanneer deze als lid is/zijn aangemeld door ouders) (g) Telefoonnummer (h) E-mailadres (i) Bankrekeningnummer (j) Lidmaatschapsnummer (k) Ingangsdatum van het Lidmaatschap 1.3 Wij kunnen deze gegevens gebruiken om (het doel): (a) Het lidmaatschap te effectueren (b) Contact met u op te nemen of te onderhouden (c) Nieuwsbrieven te verzenden (d) De webpagina te optimaliseren 2. INFORMATIE, WIJZIGING, CORRECTIE, WISSING, OVERDRACHT EN BEZWAAR 2.1 U kunt contact opnemen met afdeling secretariaat via pes.wassu@gmail.com voor: (a) Meer informatie over de wijze waarop wij persoonsgegevens van u verwerken; (b) Vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring; (c) Inzage in de persoonsgegevens die wij met betrekking tot u verwerken; (d) Correctie, beperking, wissing of overdracht van uw gegevens; (e) Bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door [naam organisatie]. 3. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS 3.1 Wij zullen uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en wij zullen daarbij adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beveiligen. 4. DERDEN 4.1 Wij verstrekken een deel van uw gegevens aan de volgende derden: Drukkerij (a) Voor- en achternaam (b) Adres/Woonplaats 4.2 Wij kunnen foto’s van bezoekers en/of deelnemers aan activiteiten van onze vereniging op onze webpagina, tenzij u daartegen uitdrukkelijk en gemotiveerd bezwaar aantekent (zie onder 2). 5. BEWAREN VAN UW GEGEVENS Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk gelet op het doel van de verwerking of andere wetgeving die het bewaren verplicht. 6. WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING 6.1 Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij bevelen u daarom aan om deze privacyverklaring regelmatig te blijven raadplegen.
Op deze pagina de privacyverklaring van de PES vereniging
PRIVACYVERKLARING Dit is een privacyverklaring van de Perkumpulan Erihatu Samasuru (PES), gevestigd te Alphen aan den Rijn en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 52714780. Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt en welke maatregelen wij hebben getroffen om de verwerking rechtmatig, behoorlijk en transparant te laten plaatsvinden conform de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS 1.1 Wij verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u indien u: - lid wordt. - via het contactformulier contact met ons opneemt. 1.2 Wij verzamelen daarbij de volgende (persoons)gegevens: (a) Voor- en achternaam (b) Geboortedatum (c) Datum van Overlijden (d) Adres/Woonplaats (e) Informatie t.a.v. Partner (wanneer deze als lid is/zijn aangemeld) (f) Informatie t.a.v. kind(eren) jonger dan 18 jaar (wanneer deze als lid is/zijn aangemeld door ouders) (g) Telefoonnummer (h) E-mailadres (i) Bankrekeningnummer (j) Lidmaatschapsnummer (k) Ingangsdatum van het Lidmaatschap 1.3 Wij kunnen deze gegevens gebruiken om (het doel): (a) Het lidmaatschap te effectueren (b) Contact met u op te nemen of te onderhouden (c) Nieuwsbrieven te verzenden (d) De webpagina te optimaliseren 2. INFORMATIE, WIJZIGING, CORRECTIE, WISSING, OVERDRACHT EN BEZWAAR 2.1 U kunt contact opnemen met afdeling secretariaat via pes.wassu@gmail.com voor: (a) Meer informatie over de wijze waarop wij persoonsgegevens van u verwerken; (b) Vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring; (c) Inzage in de persoonsgegevens die wij met betrekking tot u verwerken; (d) Correctie, beperking, wissing of overdracht van uw gegevens; (e) Bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door [naam organisatie]. 3. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS 3.1 Wij zullen uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en wij zullen daarbij adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beveiligen. 4. DERDEN 4.1 Wij verstrekken een deel van uw gegevens aan de volgende derden: Drukkerij (a) Voor- en achternaam (b) Adres/Woonplaats 4.2 Wij kunnen foto’s van bezoekers en/of deelnemers aan activiteiten van onze vereniging op onze webpagina, tenzij u daartegen uitdrukkelijk en gemotiveerd bezwaar aantekent (zie onder 2). 5. BEWAREN VAN UW GEGEVENS Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk gelet op het doel van de verwerking of andere wetgeving die het bewaren verplicht. 6. WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING 6.1 Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij bevelen u daarom aan om deze privacyverklaring regelmatig te blijven raadplegen.