HET HUIDIGE PES BESTUUR PER 27 JANUARI 2024
BESTUUR PES
Voorzitter Usi Etje Bus-Ririhena per 21-10-2023
Secretaris1 Abe Timisela per 21-10-2023
Secretaris2 Lady Timisela per 27-01-2024
Penningmeester1 Lucy Timisela per 27-01-2024
Penningmeester2 usi Tineke van Tol-Salakory per 27-01-2024
Bestuurslid Leentje Salakory per 27-01-2024
Het nieuwe PES Bestuur stelt zich voor Nadat het PES bestuur enkele jaren met een minimale bezetting heeft geworsteld, kwam er na de ALV van 21 okt 2023 de eerste versterking. Tijdens deze vergadering maakte Mien Tuny haar aftreden bekend en op de ledenvergadering van 27 jan 2024 trad ook Jan Ririhen af. Na oproep van de voorzitter,usi Etje Ririhena op de ledenvergadering melden zich nu nieuwe kandidaten voor het PES bestuur. Het interim bestuur is nu ook op de ledenvergadering van 27 januari omgezet in een voltallig, nieuw bestuur. Na onderling bestuursoverleg zijn de taken en functies nu ook verdeeld en zal op de ledenvergadering ook aan de leden ter kennisgeving worden meegedeeld.
BESTUUR PES
HET HUIDIGE PES BESTUUR PER 27 JANUARI 2024
Het nieuwe PES Bestuur stelt zich voor Nadat het PES bestuur enkele jaren met een minimale bezetting heeft geworsteld, kwam er na de ALV van 21 okt 2023 de eerste versterking. Tijdens deze vergadering maakte Mien Tuny haar aftreden bekend en op de ledenvergadering van 27 jan 2024 trad ook Jan Ririhen af. Na oproep van de voorzitter,usi Etje Ririhena op de ledenvergadering melden zich nu nieuwe kandidaten voor het PES bestuur. Het interim bestuur is nu ook op de ledenvergadering van 27 januari omgezet in een voltallig, nieuw bestuur. Na onderling bestuursoverleg zijn de taken en functies nu ook verdeeld en zal op de ledenvergadering ook aan de leden ter kennisgeving worden meegedeeld.
Voorzitter Usi Etje Bus-Ririhena per 21-10-2023
Secretaris1 Abe Timisela per 21-10-2023
Secretaris2 Lady Timisela per 27-01-2024
Penningmeester1 Lucy Timisela per 27-01-2024
Penningmeester2 usi Tineke van Tol-Salakory per 27-01-2024
Bestuurslid Leentje Salakory per 27-01-2024