PES NIEUWS
Makan Patita / Nieuwjaarslunch Op 27 jan. j.l. werd de jaarlijkse nieuwjaarsmeeting van de PES gehouden. Dit keer besloten ze het in de vorm van een “Makan Patita” te houden. Daar het PES bestuur toen nog maar uit 2 man bestond moest er heel wat voorbereidend werk gedaan worden. Maar met Hulp van de Heer en een grote groep vrijwilligers en hun liefde voor de Wassu/Waesamu gemeenschap, werd het een succes. Een geslaagde meeting met een grote opkomst en heel veel plezier, gelach en een lelang met heel veel door de mensen meegebrachte spullen. Ook was er tijd vrijgemaakt voor dringende PES zaken. Een helaas noodzakelijk ledenvergadering werd belegd, om het concept van de aangepaste Statuten en Huishoudelijke regement te bespreken en door te nemen. Input van de leden zijn nu meegenomen. Afscheid werd er ook genomen van de oud bestuurslid usi Mien Tuny en maakte ook penningmeester Jan Ririhena zijn aftreden bekend. Zijn financiële verantwoordelijkheden van 2023 en de overdracht belooft hij op deze ledenvergadering nog wel af te ronden. Na oproep van de voorzitter aan de aanwezige pes-leden om het 2-koppige pesbestuur te versterken boden enkele leden aan om zitting te nemen in het bestuur. Dit waren Lady Timisela, usi Tineke van Tol-Salakory, Leentje Salakory en Lucy Timisela. Iniddels hebben zij na onderling overleg als nieuw bestuur de taken ook verdeeld.
Delft, 11 januari 2024 Onderwerp: Aankondiging aftreden voorzitterschap/bestuurder PES Geachte leden van de Perkumpulan Erihatu Samasuru en Leisuri Tapirone Er is een tijd van komen en gaan. Na 14 jaar voorzitterschap en bestuurslid van de Perkumpulan Erihatu Samasuru, is de tijd aangebroken om het stokje van voorzitter en bestuurslid over te dragen aan de volgende generatie bestuursleden van de PES. In de afgelopen 14 jaar heb ik dit met veel plezier, passie en vertrouwen voor de kumpulan gedaan. Uiteraard heb ik dit niet alleen gedaan maar met behulp van een team van bestuursleden die in de afgelopen periode al afscheid hebben genomen, samen hebben we dit kunnen doen. In de laatste Algemene Ledenvergadering in oktober 2023 is er een (interim) bestuur samengesteld en hebben zij de opdracht gekregen om ten eerste een Statuut wijziging door te voeren en ten tweede nieuwe kandidaat bestuursleden te zoeken om een nieuw bestuur te formeren. Ik heb goede hoop dat de opdracht dat het (interim) bestuur hebt meegekregen, zal lukken. Gelet op de huidige ontwikkeling heb ik samen met het (interim) bestuur het besluit genomen om m.i.v. 10 januari 2024 officieel uit het bestuur te treden. Verder wil ik uw bedanken voor het vertrouwen die u mij en voormalige bestuursleden in de afgelopen 14 jaar hebt gegeven. Ik hoop u voorlopig hiermee te hebben geïnformeerd Amatoo en tot 27 januari In Baarn Jan Ririhena
Aanpassen Statuten en Huishaoudlijk Reglement Om de huidige Statuten en het Huishoudlijk Reglement aan te passen aan deze tijd is er commissie opgericht waar nu 2 man zitting in hebben. Anis Timisela en Henk Verweij. Deze commissie zal rapporteren aan het Bestuur en de Algemene Leden Vergadering. Doel is de statuten via een notaris formeel vast te leggen en te deponeren bij de Kamer van Koophandel. Ook de bank eist dit.
PES NIEUWSPAGINA
Makan Patita / Nieuwjaarslunch Op 27 jan. j.l. werd de jaarlijkse nieuwjaarsmeeting van de PES gehouden. Dit keer besloten ze het in de vorm van een “Makan Patita” te houden. Daar het PES bestuur toen nog maar uit 2 man bestond moest er heel wat voorbereidend werk gedaan worden. Maar met Hulp van de Heer en een grote groep vrijwilligers en hun liefde voor de Wassu/Waesamu gemeenschap, werd het een succes. Een geslaagde meeting met een grote opkomst en heel veel plezier, gelach en een lelang met heel veel door de mensen meegebrachte spullen. Ook was er tijd vrijgemaakt voor dringende PES zaken. Een helaas noodzakelijk ledenvergadering werd belegd, om het concept van de aangepaste Statuten en Huishoudelijke regement te bespreken en door te nemen. Input van de leden zijn nu meegenomen. Afscheid werd er ook genomen van de oud bestuurslid usi Mien Tuny en maakte ook penningmeester Jan Ririhena zijn aftreden bekend. Zijn financiële verantwoordelijkheden van 2023 en de overdracht belooft hij op deze ledenvergadering nog wel af te ronden. Na oproep van de voorzitter aan de aanwezige pes-leden om het 2-koppige pesbestuur te versterken boden enkele leden aan om zitting te nemen in het bestuur. Dit waren Lady Timisela, usi Tineke van Tol-Salakory, Leentje Salakory en Lucy Timisela. Iniddels hebben zij na onderling overleg als nieuw bestuur de taken ook verdeeld.
Aanpassen Statuten en Huishaoudlijk Reglement Om de huidige Statuten en het Huishoudlijk Reglement aan te passen aan deze tijd is er commissie opgericht waar nu 2 man zitting in hebben. Anis Timisela en Henk Verweij. Deze commissie zal rapporteren aan het Bestuur en de Algemene Leden Vergadering. Doel is de statuten via een notaris formeel vast te leggen en te deponeren bij de Kamer van Koophandel. Ook de bank eist dit.
Delft, 11 januari 2024 Onderwerp: Aankondiging aftreden voorzitterschap/bestuurder PES Geachte leden van de Perkumpulan Erihatu Samasuru en Leisuri Tapirone Er is een tijd van komen en gaan. Na 14 jaar voorzitterschap en bestuurslid van de Perkumpulan Erihatu Samasuru, is de tijd aangebroken om het stokje van voorzitter en bestuurslid over te dragen aan de volgende generatie bestuursleden van de PES. In de afgelopen 14 jaar heb ik dit met veel plezier, passie en vertrouwen voor de kumpulan gedaan. Uiteraard heb ik dit niet alleen gedaan maar met behulp van een team van bestuursleden die in de afgelopen periode al afscheid hebben genomen, samen hebben we dit kunnen doen. In de laatste Algemene Ledenvergadering in oktober 2023 is er een (interim) bestuur samengesteld en hebben zij de opdracht gekregen om ten eerste een Statuut wijziging door te voeren en ten tweede nieuwe kandidaat bestuursleden te zoeken om een nieuw bestuur te formeren. Ik heb goede hoop dat de opdracht dat het (interim) bestuur hebt meegekregen, zal lukken. Gelet op de huidige ontwikkeling heb ik samen met het (interim) bestuur het besluit genomen om m.i.v. 10 januari 2024 officieel uit het bestuur te treden. Verder wil ik uw bedanken voor het vertrouwen die u mij en voormalige bestuursleden in de afgelopen 14 jaar hebt gegeven. Ik hoop u voorlopig hiermee te hebben geïnformeerd Amatoo en tot 27 januari In Baarn Jan Ririhena